AVG & Klachten

Privacyverklaring (AVG): 
Laatst geüpdatet: 12-10-2023

Klachtenregeling:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te
bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.
Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en
helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om
hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten
bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende
geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke
tuchtrechtspraak van de RBCZ (TCZ).
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging NVST:
https://nvst.nl/heeft-u-een-klacht/


Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 is elk bedrijf verplicht om een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij verklaar ik dat ik mij houd aan de wetgeving van de KNMG en DAS.