Massage op het werk of op evenementen

Home

Massage is een zeer effectieve manier om ziekteverzuim te voorkomen. Stress, steeds herhalende bewegingen en een eenzijdige werkhouding veroorzaken veel lichamelijke klachten, zoals; rugpijn, stijve nek, pijnlijke schouders, lusteloosheid, versnelde hartslag, slapeloosheid en hoofdpijn. Deze klachten leiden vaak tot ziekteverzuim en een zieke werknemer kost al gauw 250,- per dag.

 

De klachten ontstaan vaak op het werk en de werknemer gunt zich na het werk meestal niet de tijd om daarvan te herstellen. Een mens z’n vrije tijd begint immers steeds meer op zijn dagelijkse werk te lijken door bijvoorbeeld het gebruik van moderne communicatie middelen.

 

Massage op de werkvloer kan de vicieuze cirkel doorbreken doordat eventueel aanwezige klachten de kop ingedrukt kan worden. Dus vooral het preventieve, het voorkómen van een klachtenpatroon, is voor de werkgever van essentieel belang.

 

Voor een massage op de werkvloer is een rustige verwarmde ruimte nodig. De ruimte hoeft niet meer dan 6 tot 8 m2 te beslaan.

Alle massage benodigdheden worden door Revitali per afspraak geïnstalleerd en verzorgd.

De kosten zijn aftrekbaar van de belasting als stoelmassages deel uitmaken van een ARBO plan

 

Organiseert u of zoekt u tijdens een evenement zoals, sporttoernooi, beurs, duursport evenement, congres, etc.?

Revitali verzorgt massages voor deelnemers aan uw evenement, zodat ze optimale prestaties kunnen leveren of kunnen ontspannen tijdens een welverdiende rust.